POSCO obejmuje 25 krajowych podmiotów zależnych i stowarzyszonych prowadzących działalność w zakresie budownictwa, architektury, usług IT, badań, itd. Dodatkowo, POSCO posiada również 23 zagraniczne podmioty zależne i stowarzyszone w takich państwach jak Hongkong, Chiny, Wietnam, Myanmar, Stany Zjednoczone, Japonia, Brazylia, Tajlandia i Południowa Afryka. Spółka planuje również zwiększenie liczy zagranicznych zakładów przetwórczych do ponad 40.

 

Historia POSCO

Podobnie jak ludzka cywilizacja i stal podążały tą samą drogą rozwoju, ścieżki POSCO są nierozerwalnie związane z historią rozwoju gospodarczego Korei. Plany rozwoju przemysłu stalowego w Korei ujrzały światło dzienne wraz z planem budowy zakładów hutniczych w latach sześćdziesiątych. Pomimo startu od podstaw, braku kapitału, technologii i doświadczenia, wielka podróż w kierunku budowy zintegrowanej huty rozpoczęła się wraz z założeniem firmy 1 kwietnia 1968 roku.

Pracownicy stłoczeni w biurze budowy zwanym wówczas "Rommel House" pomimo braku snu i jedzenia ryżu zmieszanego z piaskiem, wykazywali się determinacją, aby ich kraj stał się krajem stali. Począwszy od pierwszej linii produkcyjnej w Korei, która produkowała 1,03 mln ton stali surowej w roku 1973, Huta Pohang została ukończona w roku 1983, po zrealizowaniu czterech projektów rozbudowy, które zwiększyły produkcję do 9,1 mln ton stali surowej.

Aby sprostać szybko rosnącemu popytowi na stal wywołanemu przez gwałtowny wzrost gospodarczy, POSCO przyjęło nowe wyzwanie inwestycyjne. Począwszy od roku 1985 aż do zakończenia całej inwestycji w roku 1992, zbudowano zakłady metalurgiczne Gwangyang, częściowo zagospodarowując w tym celu powierzchnię oceanu. Jednocześnie, w celu zaspokojenia potrzeb własnej niezależności technologicznej zostały utworzone Postech i RIST (Instytut Nauki i Technologii Przemysłowej), tworząc połączenie między środowiskiem akademickim a przemysłem.

POSCO stało się największym na świecie producentem stali w roku 1998. Pozycja firmy opiera się na produkcji stali surowej i osiągana jest przez ciągłe wysiłki w celu zwiększenia wydajności i produktywności obiektów. W 1999 roku firma ustanowiła zintegrowany system zarządzania reorganizując wszystkie procesy zakupu, produkcji i sprzedaży.

Sprywatyzowane w 2000 r. POSCO rozpoczęło budowę hut w Indonezji i Indiach, aby rozwinąć bazy produkcyjne za granicą. Wiodąca rola firmy została wzmocniona poprzez rozwój innowacyjnych technologii, takich jak Finex i poStrip. Zwiększono inwestycje za granicą, aby zapewnić stabilne dostawy surowców. Jednocześnie szybko rośnie stosunek wysokiej wartości dodanej sprzedaży produktów strategicznych.

POSCO ciągle podejmuje wysiłki na rzecz przejrzystości i ładu korporacyjnego. Idąc o krok dalej, firma nie tylko skupia się na opłacalności ekonomicznej, ale także dąży do zrównoważonego zarządzania, przyjaznego dla środowiska i i odpowiedzialnego społecznie.

POSCO stworzyło wielkość z niczego, podejmując wysiłek, który przezwyciężył ograniczenia, i doprowadziło koreański przemysł stalowy do dnia dzisiejszego. Celem POSCO jest dalszy wzrost i osiągniecie pozycji globalnego lidera w roku 2020. Jednocześnie POSCO, poprzez swoją filozofię, stara się dawać "marzenia i nadzieję," "najbardziej efektywnie wykorzystywać materiały i energię" i być "firmą, która czyni świat lepszym."