Misja i wizja


ZARZĄDZANIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU - ETYKA

  • Środowisko- Poprzez zastosowanie przyjaznych dla środowiska metod zarządzania, POSCO buduje swój wizerunek firmy przyjaznej środowisku.

  • Ekologia- W odpowiedzi na kwestie środowiskowe dążymy do innowacyjności w procesie wytwarzania stali i rozwijamy projekty ekologicznego rozwoju na szczeblu obejmującym wszystkie podmioty POSCO.

  • Przyszłość- POSCO przygotuje długoterminowy plan generalny dotyczący modelu w światowym przemyśle stalowym i torzy system współpracy pomiędzy przemysłem a kręgami akademickimi, którego celem jest zarządzanie przyjazne środowisku.

OTWARTE ZARZĄDZANIE - UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA

  • Podejście Win-Win

  • Współpraca- Poprzez poprawienie konkurencyjności dzięki współpracy z dostawcami, klientami i podmiotami zależnymi oraz ułatwianie zarządzania na szczeblu obejmującym wszystkie podmioty POSCO, POSCO maksymalnie wykorzystuje efekt synergii.

  • Otwartość- Poprzez otwartość w dzieleniu się wiedzą oraz stymulowanie komunikacji pomiędzy różnymi poziomami idziałami i POSCO tworzy tętniącą życiem kulturę korporacyjną.

KREATYWNE ZARZĄDZANIE

  • Technologia- Poprzez pokonywanie zagrożeń wynikających z ograniczeń technologicznych oraz tworzenie własnych technologii i produktów, POSCO jest liderem w tworzeniu wartości dla klienta.

  • Świat- Poprzez rozbudowywanie bazy produkcyjnej i marketingu za granicą, a także poprzez rozwijanie nowych działalności i dywersyfikację celów rozwoju, POSCO jest spółką globalną.

  • Wyzwanie- Poprzez promowanie kompetentnej siły roboczej oraz wzmacnianie ducha wyzwań, POSCO wzmacnia swój zrównoważony rozwój, aby przetrwać na światowym rynku.