Wiadomość CEO

  • Potrzeba uzbroić się w umysły równe do tych z ery naszych fundamentów

  • Jasno określić globalną pozycję nr 1

  • Dzięki dzieleniu uzyskamy ulepszoną wersję poświęcenia

  • Zacznijmy nowe 10 lat etycznego zarządzania

  • Pomyśl o etyce pracy jako części codziennej rutyny poprzez standaryzację, zapobieganie, przejmując inicjatywę w praktykowaniu moralności